Κοσμολογία
    Νέα κοσμοθεωρία
    Dandoulakis Costas-Researcher
    Marilena Tzortzi-Researcer 's Assistant

Ο χρήστης 'Μάνος' σας έστειλε το παρακάτω μήνυμα την 07/11/2014 στις 20:21
Συγχαρητήρια για την σελίδα σας! Αν και υπο κατασκευή, φαίνεται ότι έχετε κάνει καλή δουλειά. Όσα διάβασα αν και περιέχουν άγνωστους σ' εμένα όρους, είναι κατανοητά. Καλή συνέχεια εύχομαι! Μάνος

  • Ποιο είναι το αίτιο της σκέψης;

Πάσα σκέψη εκπορεύεται από την  Πρωτοβάθμια μνήμη. (Εγκεφαλική)

  • Πως παράγεται η σκέψη ;

Με τη  Χρονοταλάντωση,? δημιουργούνται ηλεκτρομαγνητικά πεδία που πλάθουν με κωδικοποιημένη ροή στον εγκέφαλο τη Νόηση.

  • Είναι η σκέψη ενέργεια; Δεν είναι ενέργεια. Είναι Χρονόπλαστη συχνότητα και μεταφέρεται στο χώρο, με την ενέργεια του ηλεκτρομαγνητισμού για τη συγκρότηση της Νόησης και ταυτόχρονα περνάει στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια μνήμη.

 Ορισμός:

 Πάσα ενεργειακή ροή στο 0+ είναι συνδεδεμένη άρηττα με  μία ή περισσότερες χρονοσυχνότητες.

  • Πως μπορεί  να εξηγηθεί ο μηχανισμός της σκέψης ; Εάν βάλλουμε σε σειρά τα γραφθέντα εδώ.
  • Ποιος είναι τελικά ο ορισμός της ; Η σκέψη είναι παράγωγο της Μνήμης.
  • Ποια θεωρία βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα;  Η δική μας.

Προτού να διατυπώνουμε το ερώτημα να λαμβάνουμε πρώτα υπόψη και ως άξονα τη δική μας θεωρία! 

  • Τελικά μήπως αυτές οι θεωρίες είναι πλευρές του ίδιου νομίσματος ; Η σωστή θεωρία επαληθεύεται αργότερα και καταργούνται όλες η άλλες.  (Η σωστή θεωρία δεν αφήνει κενά και έχει αρχή και τέλος)

*Αιτιατή κατάσταση = Το αίτιο που λειτουργεί στην οντότητα λόγω ύπαρξης  προγενέστερου  αίτιου.

*Μελέτησε αν είναι σωστή η διατύπωση και κατανοητή στον μέτριο αναγνώστη?

*Αξίωμα: Όλες οι χρονοσυχνότητες έχουν ορθοδρομική ροή στο χώρο. (λόγω της ελλειπτικότητας του χρόνου)

Δημοσιεύτηκε την 09/11/2014
Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top