Κοσμολογία
    Νέα κοσμοθεωρία
    Dandoulakis Costas-Researcher
    Marilena Tzortzi-Researcer 's Assistant

  • Πίσω

    Η Κοσμική ταυτότητα ακολουθεί σε όλα τα στάδια της κάθε ύπαρξης, στο σύνολο της δημιουργίας.* Όπου: Κοσμική Tαυτότητα αποκαλούμε την ιδιότητα συνοδευτικών στοιχείων που διαμορφώνουν και επηρεάζουν το σύνολο της πορείας της  δημιουργικής ανάπτυξης, από τη θέση της Σπαργανικής κατάστασης σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης. (infinity).

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top