Κοσμολογία
    Νέα κοσμοθεωρία
    Dandoulakis Costas-Researcher
    Marilena Tzortzi-Researcer 's Assistant

  •  

       Η σύνθεση των νέων λέξεων στη θεωρία, χάριν πληρέστερης κατανόησης και επειδή διέπονται από τον ορισμό : Εν αρχή είναι το χρονικό Σώμα, και ακολουθείτε η σειρά στην αναπτυξιακή δομή και οι εκ μέρους έννοιες τους, που εξασφαλίζουν έτσι την προδιάθεση του αναγνώστου μελετητού για την αφομοίωση τους, λόγω των γνωστών λεκτικών στοιχείων που περίέχουν, (Τμήματα γνωστών λέξεων και συμβόλων).

         * Το σύμβολο tb = time body, Χρονικό Σώμα ( Κοσμικός Χρόνος ) Η ενεργειακή μορφή του χρόνου. Ο χρόνος με τον τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα παραμένει μόνο ως μονάδα μέτρησης, καθότι δεν έχει καμία εφαρμογή μέσα στην δημιουργία με την αίνια που του έχουμε αποδώσει.

        * ctss, είναι το σύμβολο του Χρονοχωρικού Μερίσματος, όπου ct= cosmic time, (Κοσμικός Χρόνος), s=space,(Χώρος) και s=share  (Μέρισμα).

         *

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top