Κοσμολογία
    Νέα κοσμοθεωρία
    Dandoulakis Costas-Researcher
    Marilena Tzortzi-Researcer 's Assistant

  • Zoom
  • Πίσω

         Η Σπαργανική κατάσταση είναι η νοητή πλατφόρμα εκκίνησης της δημιουργίας εκεί όπου παρουσιάζεται το πρώτο υποπυρηνικό σωματόνιο, το Μονογενές. Με την παρουσία του μονογενούς αυτομάτως αλλάζει η Σπαργανική Κατάσταση και μετατρέπεται σε Υπόχωρο. Στη θέση αυτή παρουσιάζεται το πρώτο Χρονονιόνιο και η πρώτη διάσταση, η Χρονοστιγματική.

     

     

     

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top