Κοσμολογία
    Νέα κοσμοθεωρία
    Dandoulakis Costas-Researcher
    Marilena Tzortzi-Researcer 's Assistant

 • Αγαπητοί Επισκέπτες

  Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, η παρούσα σελίδα διαπραγματεύεται μια εντελώς καινούργια κοσμοθεωρία.
  Οι απόψεις αναγνωστών θα λαμβάνονται υπόψη και θα δημοσιεύονται επωνύμως, εφόσον δεν προέρχονται από γνωστές δημοσιευμένες πληροφορίες. Εάν έχετε δική σας γνώμη ή άποψη, φιλοσοφική ή επιστημονική μην διστάσετε να την διατυπώσετε εδώ!!

  Περίληψη

     Η φιλοσοφία, που γεννήθηκε στην Ελλάδα, είχε πάντα ως γνώμονα την αναζήτηση της αρχής του κόσμου, που υπάρχει και διαβιεί ο άνθρωπος. Η Θεωρία “ Όλον ” εκτός του ότι διαπραγματεύεται την αρχή, γεφυρώνει  την ύπαρξη της αρχής με το προϊόν που προέρχεται από αυτήν, δηλαδή το καθετί που βλέπουμε στη δημιουργία, και εμφανίζει τις σχέσεις της αιτίας και του αποτελέσματος.

     Πέραν όμως από αυτά, προχωρεί σε μία βαθύτατη και εμπεριστατωμένη ανάλυση όσον αφορά το μέγεθος της Δημιουργίας,( αναθεώρηση των συνόρων και προσδιορισμός του παρόντος Σύμπαντος ), την αναπτυξιακή της πορεία και την Αρχιτεκτονική της Δομή, επιπροσθέτως δε, προσανατολίζει τις επιστημονικές έρευνες, με την εισαγωγή των Υποπυρηνικών Σωματονίων στη Φυσική.

     Ο βαθμός δυσκολίας στη διατύπωση της θεωρίας, λόγω της καινοτομίας της, μας αναγκάζει στη δημιουργία νέων λέξεων, στην πλειοψηφία τους σύνθετες, παρμένες από το υπάρχων κατανοητό λεξιλόγιο.

     Στην εξέλιξη της διατύπωσης, εμφαίνεται ο εννοιολογικός  προσδιορισμός των τεσσάρων και σπουδαιότατων αδιευκρίνιστων οντοτήτων  όπως είναι π.χ. η απλοϊκή αντίληψη του Χάους. Στην ουσία το χάος αναπτύσσεται μαζί με το σύνολο της δημιουργίας και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο τόσο στη δημιουργική ανάπτυξη όσο και στο αξίωμα για τον αέναο κύκλο της ίδιας της δημιουργίας.

     Ο χρόνος παίρνει μια καινούργια όψη, που ναι μεν έχει ενεργειακή συμπεριφορά, αλλά δεν εμπεριέχει ίχνος ενέργειας και μοιάζει με έναν αόρατο δρομέα, με μεταλλασσόμενο ανάστημα, που τα ίχνη της διαδρομής του χαράζουν τις γραμμές που θα τρέξουν οι πρωταθλητές, μέσα στο γήπεδο της Δημιουργίας. Στη συνέχεια,, μετά την οριοθέτηση της αναπτυξιακής δομής, με μεταλλασσόμενο πάντοτε ανάστημα, αναλαμβάνει το ρόλο του ταξιθέτη στις κερκίδες όπου ορίζονται οι θέσεις των στοιχείων που συντελούν στη διαγωγή και την ανάπτυξη της όλης δημιουργίας. Ο Χρόνος είναι ο ρυθμιστής του συνόλου  του υπάρχοντος Κόσμου.

     Ο Χώρος έρχεται και καταλαμβάνει την οριοθετημένη από το χρόνο θέση του. Ο όγκος του είναι σταθερός κατά την αρχική του εμφάνιση, και στη συνέχεια της αναπτυξιακής δομής, μεταλλάσσεται ανάλογα με την αλληλοεπίδραση του με το χρόνο. Τα βαρυτικά πεδία που είναι δύο στο είδος τους, αλληλοεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και μεταξύ των άλλων δύο δυνάμεων δηλαδή του Χρόνου και του Χώρου.

     Όλα τα προαναφερθέντα, στηρίζονται, άγονται, εξελίσσονται και δημιουργούν, με αφετηρία τους, το πρωταρχικό τρισυπόστατο Υποπυρηνικό Σωματόνιο το  Ολονιόνιο.-

   
  www.kosmologia.eu

  Dandoulakis Costas & Marilena Tzortzi

  New Theory ahead!

  Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή

  Και παρακαλούμαι τους επισκέπτες να αναφέρονται στην περίληψη επειδή στα link τα στοιχεία είναι ακόμη μη άρτια ως προς τη διατύπωση τους.

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top