Κοσμολογία
    Νέα κοσμοθεωρία
    Dandoulakis Costas-Researcher
    Marilena Tzortzi-Researcer 's Assistant

  • Zoom
  • Υποδοχεύς επανασυγκρότησης:

    Ο Υποδοχεύς επανασυγρότησης (μαύρη τρύπα) είναι ο διαχωριστήρας υλικών και ενεργειακών στοιχείων, τα οποία κατατάσσονται και πορεύονται σε νέα θέση, σύμφωνα πάντα με τη σύνθεση της Κοσμικής τους ταυτότητας.

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top