Κοσμολογία
    Νέα κοσμοθεωρία
    Dandoulakis Costas-Researcher
    Marilena Tzortzi-Researcer 's Assistant

 • Μονογενές Σωματόνιο

   

    Το μονογενές υποπυρινικό σωματόνιο, είναι το πρώτο στοιχείο της Δημιουργίας και το σπουδαιότερο, σε σχέση με τα άλλα δύο υποπυρινικά σωματόνια που απαρτίζουν το Ολονιόνιο, από πλευράς πολυπλοκότητας της αναπτυξιακής του Δομής. Πέραν της σταθερής του ιδιότητας, σε κάθε αλληλοεπίδραση αλλάζουν η ιδιότητες του, (και ομοίως τροποποιούνται και τα άλλα δύο, Διαδοχογενές Αχρονοάυλο και Πεδομαγνητοβαρυόνιο, αλλά σε μικρότερη κλίμακα).

  Είναι το μοναδικό που δεν έχει ούτε ταίρι ούτε αντίθετη μορφή σε αντίθεση με τα μετέπειτα δημιουργούμενα υποπυρινικά σωματόνια.

     Εκείνο παρουσιάζεται πρώτο στην Σπαργανική κατάσταση της δημιουργίας και είναι μόνο του.

     Το Μονογενές είναι ο φορέας της Τάσης, του Κοσμικού Χρόνου, ρυθμιστής της εξελικτικής διαδικασίας, συντονιστής της τρισυπόστατης ομάδας των τριών υποπυρινικών σωματονίων που θα δούμε παρακάτω, μόνιμο στοιχείο της Κοσμικής Ταυτότητας, και δεν μεταλλάσσεται ποτέ.

     Μπορούμε να το παρομοιάσουμε με ένα τσιπ, που εμπεριέχει το λειτουργικό πρόγραμμα  της ανάπτυξης μέσα στο Όλον.

   

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top