Κοσμολογία
    Νέα κοσμοθεωρία
    Dandoulakis Costas-Researcher
    Marilena Tzortzi-Researcer 's Assistant

 • Zoom

 • Πίσω

  Ορισμοί:

  Άπαντα τα Χρονοχωρικά Μερίσματα (ctss), αναπτύσσονται, άγωνται και φέρονται, και διατελούν ανάλογα με τις αλληλοεπιδράσεις των υποπυρηνικών σωματονίων.

  Πάσα  δημιουργική δομή, ανεξαρτήτως σημείου εντός του όλον, διέπεται από την νομοτέλεια της ατέρμονης και αέναης δημιουργικής διαδικασίας.

  Όλα τα υποπυρηνικά σωμάτια που καταλήγουν σε -όνιο, στερούνται πάσας ενεργειακής μορφής και μάζας.

  Το σημείο της Στιγματικής Διάστασης είναι η αφετηρία της πορείας όλων των ομοιοκατάληκτων εις –‘ονιον υποπυρηνικών σωματονίων.

   

   

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top