Κοσμολογία
    Νέα κοσμοθεωρία
    Dandoulakis Costas-Researcher
    Marilena Tzortzi-Researcer 's Assistant

 • Zoom
 • Πίσω

    

  Το επόμενο στάδιο της Δημιουργίας μετά τη Σπαργανική Κατάσταση, είναι ο Υπόχωρος, συνισταμένη του Μονογενούς σωματονίου και εκ του σημείου τούτου, άνευ καμίας έκρηξης, παρόλο που στην παρούσα θεωρία έχουμε τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων εκρήξεις πρωτογενείς και δευτερογενείς, βλέπουμε να αναπτύσσεται η Αρχιτεκτονική Δομή της δημιουργίας, ακριβώς όπως ένας αρχιτέκτονας εκπονεί τη μελέτη του αντικειμένου πριν την υλοποίηση του.

  Υπόχωρος είναι η μετατροπή της σπαργανικής κατάστασης, με την παρουσία του Μονογενούς Σωματιονίου, οπου στο σημείο αυτό, είναι η θέση για το εναρκτήριο έναυσμα της ανάπτυξης της σταθερής συνιστώσας του μονογενούς, όπου ταυτόχρονα παρουσιάζεται η πρώτη διάσταση, η οποία ουδεμία σχέση η ομοιότητα έχει, με τις μέχρι σήμερα γνωστές διαστάσεις και την ονομάζουμε Χρονοστιγματική.

     Η διάσταση αυτή που διατηρεί την πρωτιά στις διαστάσεις έχει την ιδιαιτερότητα ότι παρουσιάζεται στερούμενη αλληλοεπίδρασης με τον Χώρο και το Κοσμικό Βαρυτικό Πεδίο που δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί. (Ο Χώρος και το Κοσμικό Βαρυτικό Πεδίο παρουσιάζονται αμφότερα στο πρώτο ctss.)   Ο τρόπος που παρουσιάζεται αυτή η διάσταση από την σταθερή του μονογενούς, με την διεργασία στο Χρονουποχωρομαγνητοειδες Σύμπλεγμα, με μοναδική παρουσία του πρώτου Χρονιονίου, έχει ακαριαία διαμόρφωση, καθότι με διαφορά ενός τρισεκατομμυριοστού του εκατομμυριοστού του δευτερολέπτου, ξεδιπλώνονται όλες οι συνισταμένες της σταθερής του Μονογενούς Σωματονίου και παράλληλα παρουσιάζονται ακαριαία και οι άλλες δύο υποστάσεις που συγκροτούν το Ολονιόνιο. (Διαδοχογενές Αχρονοάυλο και Πεδομαγνητοβαρυτόνιο)

     Από την Χρονοστιγματική διάσταση αναπτύσσονται: Το αμφιδρομικό Πλέγμα, το χρονικό Παραπέτασμα, ο Χρονολώρος, Χρονικοί Ορόζοντες, Χρονικά τόξα, κλπ

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top